Tara

Zašto na Taru?

Pogledajte naš izbor razloga zbog kojih bi neizostavno trebalo posetiti planinu Tara sa svim svojim skrivenim i onim opšte poznatim čarima.


RAZLOG #1 – Klima je izrazito planinska, leta sveža, a zime hladne sa dosta snega (prosečno 100cm). Kiše su najčešće u maju. Najsuvlji meseci su jul i avgust. Jesen je sunčana i toplija od proleća.


RAZLOG #2 – Na Tari je do danas zabeleženo preko 1100 vrsta viših biljaka što predstavlja gotovo 1/3 ukupne flore Srbije.

Tara


RAZLOG #3 – Na Tari je obeleženo 18 planinarskih staza sa ukupnom dužinom od 120km. Za korišćenje ovih staza preporučuje se korišćenje planinarskih mapa do kojih se može doći na informativnim punktovima u Parku.

turisticka grupa


RAZLOG #4 – Projektom TAROCIKL definisano je 27 biciklističkih staza dužine oko 420km.

Biciklisti


RAZLOG #5 – Reka Vrelo u Perućcu je najjače kraško vrelo u Nacionalnom parku čija se voda uliva u Drinu posle tačno 365m. Restoran se nalazi na samoj reci pri ulivu u Drinu.

Reka Vrelo


RAZLOG #6 – Lov u Nacionalnom parku Tara je uvek organizovan i usklađen sa planskim dokumentima.U šumama Tare ima oko 40 medveda, 300 divokoza, 320 srna i oko 40 divljih svinja. Dozvolu za lov, vodiče i transport divljači na druga područja,odobrava Služba za zaštitu i unapređenje lova i ribolova JP Nacionalni park Tara.

Čeka


RAZLOG #7 – Ribolov na vodama kojima gazduje NP Tara predstavlja pravo uživanje. Ove vodotokove nastanjuje oko 40 vrsta riba (mladica, lipljan, som, šaran, mrena, jež).

Ribolov


RAZLOG #8 – U neposrednoj okolini je, Mokra Gora, Višegrad sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima.

Mokra-Gora


RAZLOG #9 – Manastir Rača, zadužbina kralja Dragutina iz 13. veka.

Rača


RAZLOG #10 – Stećci u Perućcu iz 14. veka.

Stecci-nekropola-Mramorje-Perucac


RAZLOG #11 – Kućica na Drini.

Kućica na Drini


RAZLOG #12 – Vožnja brodom kanjonom Drine od Perućca do Višegrada.

Na Drini ćuprija